Zainspiruj słuchaczy

Zadaniem mówcy jest zainspirować słuchaczy w celu osobistego, emocjonalnego, profesjonalnego lub duchowego ulepszenia, polegającym w znacznej mierze na odwołaniu się do emocji. Przemówienie powinno odwoływać się do szlachetnych pobudek i motywować słuchaczy aby osiągnęli wyższy poziom wiary lub lepsze wyniki. Mówca stosuje umiejętności nabyte w poprzednich projektach i nie używa notatek.