Zorganizuj swoje przemówienie

Mówca powinien przedstawić przemówienie, które jest zorganizowane w sposób prowadzący słuchaczy do jasno zdefiniowanego celu. Przemówienie zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie; główne fakty i idee; oraz odpowiednie materiały pomocnicze. Przemówienie powinno mieć płynne przejścia.