Zmierzaj do celu

Zadaniem mówcy jest przygotować przemówienie posiadające jasny cel ogólny (poinformować, przekonać, rozbawić lub inspirować) oraz jasno określony cel szczegółowy Przemówienie powinno być zorganizowane w sposób pozwalający na osiągnięcie celów w najlepszy możliwy sposób. Wstęp, treść i zakończenie powinny być dobrze powiązane i wzmacniać cele. Mówca powinien wykazać się szczerością i być przekonujący oraz starać się obyć bez notatek. Jakiekolwiek ewentualne zdenerwowanie powinno być widoczne w minimalnym stopniu.