Jak to powiedzieć

Mówca powinien używać słów i składni, która efektywnie komunikuje słuchaczom jej lub jego wiadomość. Mówca ma wybrać jasne, odpowiednie, opisowe i krótkie słownictwo a także dobrać czasowniki oznaczające akcję. Konstrukcja zdań i paragrafów powinna być prosta i zwięzła. Mówca musi zawrzeć figury retoryczne, unikać żargonu i niepotrzebnych słów a także wrażać się poprawnie gramatycznie. Przemówienie musi mieć jasny cel i być odpowiednio zorganizowane.