Twoje ciało też mówi

Zadaniem mówcy jest to, by odpowiednią postawą, poruszaniem się, gestami, mimiką twarzy i poprzez utrzymanie kontaktu wzrokowego zilustrować i wzmocnić swój przekaz słowny. Sposób poruszania się, gestykulacja, ekspresja twarzy i kontakt wzrokowy powinny być swobodne i naturalne. Mowa ciała powinna wzmacniać i wyjaśniać słowa mówiącego i pomagać słuchaczom wizualizować zarówno poszczególne kwestie mówcy jak i ogólny przekaz. Przekaz wizualny powinien być zgodny z przekazem werbalnym. Przemówienie powinno mieć jasny cel i odpowiednią strukturę. Mówca powinien także używać słów i składni, która efektywnie komunikuje słuchaczom jego przekaz.