Używanie i modulacja głosu

Mówca ma użyć głosu, który jest przyjemny dla słuchaczy, z właściwą głośnością, wysokością i tempem oraz używać pauz w celu dodania znaczenia jego/jej wystąpieniu. Modulacja głosu winna oddawać znaczenie i wagę prezentowanych myśli. Prezenter winien włączyć w przemówienie umiejętności zdobyte przy poprzednich lekcjach dotyczące: celu przemówienia, struktury, doboru słów i języka ciała.