Swobodne posługiwanie się pomocami wizualnymi

Mówca powinien zaprezentować przemówienie, wykorzystując dwie (lub więcej) pomoce wizualne. Wybrane pomoce muszą odpowiadać przekazywanej idei i publiczności oraz być pokazywane poprawnie, ze swobodą i pewnością siebie. Mówca powinien wykorzystać to, czego nauczył się w poprzednich projektach o celu, organizacji, użycia słów, języka ciała i różnorodności głosu. Mówca powinien też wykorzystać odpowiednie sugestie z ocen, które otrzymał i gruntownie wgłębić się w temat.