Przekonuj z siłą

Mówca powinien zaprezentować wystąpienie perswazyjne, które łączy logiczne poparcie punktu widzenia przemawiającego z mocnym emocjonalnym przekazem. Wystąpienie powinno koncentrować się na korzyściach dla publiczności. Mówca powinien unikać używania notatek.