Przełamanie lodów

W niniejszej mowie nowy uczestnik przedstawia swoją osobę pozostałym członkom klubu i jest to jego pierwsze wystąpienie przed publicznością. Przemówienie powinno być tak ułożone, aby można było wyróżnić wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Mówca jest uprawniony do korzystania z notatek, jeśli uzna to za konieczne, i nie będzie oceniany pod kątem mowy ciała. Mówca powinien mówić zachęcająco i powinien zaakcentować swoje mocne strony. Postaraj się, żeby mówca cieszył się na kolejne wystąpienie.