Funkcje na spotkaniu

Spotkania Toastmasters Leaders to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. W trakcie każdego spotkania, każdy z Członków klubu ma możliwość objęcia jednej z kilku funkcji specjalnych. Każda z funkcji pozwala doskonalić nieco inną umiejętność, która jest niezbędna na drodze ku doskonałości w zakresie wystąpień publicznych. To nie jest ich jedyne zadanie, gdyż umożliwiają one przeprowadzenie całego spotkania na satysfakcjonującym dla Uczestników poziomie. Do objęcia konkretnej funkcji należy się przygotować, jednak jest to niezwykle proste, zwłaszcza gdy tak wiele osób pragnie Ci w tym pomóc. Funkcje/role, jakie pojawiają się na każdym spotkaniu to:

 

TOASTMASTERToastmaster
Czym byłby okręt bez swojego wybitnego kapitana? Osoba będąca Toastmasterem, jest swoistym kierownikiem na spotkaniu. Toastmaster odpowiada za zorganizowanie danego spotkania, dba o to by każda z pozostałych funkcji została obsadzona i prowadzi spotkanie w trakcie jego trwania pilnując, aby przebiegło zgodnie z ustaloną przez niego wcześniej agendą.
Co zyskasz dzięki tej funkcji: umiejętność tworzenia i kierowania zespołem, umiejętność tworzenia planu działania, odporność na stres i pracę pod presją czasu. Bardzo wysoki prestiż funkcji.

 

GŁÓWNY OCENIAJĄCY
Jeżeli zawsze pragnąłeś być niczym wścibska wszędobylska kamera z „Roku 1984” Georga Orwella, to ta funkcja jest dla Ciebie. Główny Oceniający

Zadaniem Głównego Oceniającego jest baczne obserwowanie spotkania i ocena jego przygotowania przez Toastmastera, ocenia także stopień wywiązania się ze swoich obowiązków pozostałych osób funkcyjnych, w tym osób oceniających mówców. Przewodniczy zespołowi oceniającego poszczególne elementy spotkania tj. Chronometrażysta, Gramatyk, Kontroler Płynności, Oceniający Mowę Ciała oraz wspomniani Oceniający Mowy.
Co zyskasz dzięki tej funkcji: umiejętność dostrzegania błędów, trudną umiejętność przekazywania krytycznych uwag, wysoką pewność siebie. Wysoki prestiż funkcji.

 

CHRONOMETRAŻYSTAChronometrażysta
Mówi się, że szczęśliwi czasu nie liczą! Na spotkaniach TM Leaders czas jest niezwykle istotny.

Każda z części spotkania ma określone ramy czasowe, których przestrzegania pilnuje właśnie Chronometrażysta. Za pomocą trzech kart o różnych kolorach informuje osoby występujące przed Publicznością ile czasu zostało na wypowiedź. Sygnały Chronometrażysty są niezwykle ważne zwłaszcza dla Toastmastera, aby ten mógł przechodzić do kolejnych części spotkania w właściwym momencie.
Co zyskasz dzięki tej funkcji: umiejętność zarządzania czasem, umiejętność pracy w zespole. Funkcja wymaga bardzo dużej uwagi przez całe spotkanie.

 

KONTROLER PŁYNNOŚCIKontroler Płynności
Czy wiesz jak nazywa się instrument obok? Z pewnością nie są to „cymbałki”. Ten instrument, będący często obiektem żartów w klubie TM Leaders, jest bardzo ważnym narzędziem w rękach Kontrolera Płynności. Kontroler za pomocą dźwięków zwraca uwagę osobie przemawiającej na wypowiadane przez nią słowa, których używanie w języku polskim jest mocno nietrafione, zwraca także uwagę na wydawane przez nią dźwięki namysłu. Nikt przecież nie polubi mówcy często używającego „eeee…”
Co zyskasz dzięki tej funkcji: odporność na stres, doskonały słuch wychwytujący błędy.

 

GRAMATYK
„Na pierwszy rzut gołym okiem” widać, kto na sali jest Gramatykiem. To druga po Kontrolerze Płynności osoba na spotkaniu, któraGramatyk najbardziej ze wszystkich wytęża słuch. Zadaniem Gramatyka jest wychwytywać nie tylko błędy językowe, ale także zręcznie użyte perełki językowe np. piękne związki frazeologiczne. Po konsultacji z Toastmasterem, Gramatyk wybiera słowo dnia, które reszta Członków ma za zadanie używać jak najczęściej podczas swoich wypowiedzi.
Co zyskasz dzięki tej funkcji: umiejętność dostrzegania błędów językowych dla większości osób zupełnie nieświadomych, zwiększysz zakres słów.

 

 

MODERATOR GORĄCYCH PYTAŃModerator Gorących Pytań
Pamiętasz szkolne czasy, gdy nauczyciel wzywał tablicy, a cała klasa łącznie z Tobą wpatrywała się w podłogę, z nadzieją w głowie – tylko nie ja?

Teraz masz szansę być po tej drugiej stronie. Moderator Gorących Pytań to osoba, która podczas spotkania wybiera z publiczności kilka osób i zadaje im pytanie, na które każda z nich musi odpowiadać przez przynajmniej 1 minutę. Pytania mają związek z tematem spotkania i pozwalają osobie wybranej do odpowiedzi sprawdzić się w sytuacji stresowej wymagającej szybkiego myślenia i konstruowania błyskotliwej wypowiedzi. Spokojnie, jako Gość masz prawo odmówić wzięcia udziału w tej części.
Co zyskasz dzięki tej funkcji: kreatywność, pokonanie lęku przed opinią innych ludzi, sprawdzenie się jako prowadzący części spotkania.

 

OCENIAJĄCY MOWĘ CIAŁAOceniający Mowę Ciała
Nasze ciało przekazuje otoczeniu więcej informacji, niż nam się wydaje. Nie mam tu na myśli rozczochranych włosów i podkrążonych oczu cechujących studenta przed sesją, ale to jakie gesty wykonujemy i jak się poruszamy. Oceniający Mowę Ciała zwraca uwagę na to jak stoi, w jaki sposób układa ręce i jak porusza się osoba aktualnie zabierająca głos. Przypatruje się mimice twarzy oraz ruchom oczu. Na końcu spotkania przekazuje wszystkim swoje uwagi i spostrzeżenia, tak by każdy mógł w przyszłości korygować swoją mowę ciała na poprawną. Mowa ciała jest niezwykle ważna nie tylko dla występujących publicznie, ale i w życiu codziennym.
Co zyskasz dzięki tej funkcji: nauczysz się oceniać nastrój i rozpoznawać nastawienie rozmówcy względem Ciebie, podniesiesz umiejętności interpersonalne, podniesiesz swoją umiejętność empatii i charyzmy.

 

MÓWCAMówca
To twój cel! Przychodzisz na spotkanie TM Leaders, by zobaczyć jak wygląda to w praktyce, potem zostajesz członkiem i obserwujesz, jak inne osoby zmagają się ze swoim lękiem prze wystąpieniami publicznymi. Tworzą własne przemowy zgodnie z podręcznikiem, który każdy z Członków otrzymuje. Potem przychodzi twój czas, pracujesz nad własną przemową i na spotkaniu prezentujesz się przed wszystkimi. Przecież po to tutaj jesteś i tego właśnie pragniesz. TM Leaders istnieje po to, aby ci w tym pomóc.

 

 

 

OCENIAJĄCY MOWĘOceniający Mowę
Strach przed oceną? Nie w TM Leaders! Tutaj w przeciwieństwie do szkoły, ocena ma rzeczywiście pomóc danej osobie w samorozwoju.Każdy mówca przed wystąpieniem otrzymuje doświadczonego Toastmastera, jako Oceniającego. Jego zadaniem jest przekazać mówcy jak najwięcej rzetelnych informacji, przedstawić dobre strony przemówienia oraz te nieco słabsze, które można poprawić. Zadaniem Oceniającego jest także zmotywowanie mówcy do dalszych wysiłków i ciężkiej pracy nad rozwojem umiejętności wystąpień publicznych.
Co zyskasz dzięki tej funkcji: umiejętność motywowania, przekazywania informacji zwrotnej, umiejętność konstruktywnej krytyki.

 

 

OCENIAJĄCY GORĄCE PYTANIAOceniający Gorące Pytania
Przed chwilą kilka osób zapłonęło ogniem kreatywności tworząc błyskotliwe wypowiedzi na każde z gorących pytań. Oceniający Gorące Pytania musi teraz niczym kubeł zimnej wody ugasić żar ekscytacji grupki Uczestników, poprzez komentarz do każdej wypowiedzi. Robi to komentując każde wystąpienie, wskazując na mocne strony wypowiedzi, ale i zwracając uwagę na to co mogło zostać powiedziane lepiej. Oceniający zwraca uwagę na pomysłowość odpowiadającego, opanowanie i stopień w jakim udało się dany problem zawarty w pytaniu rozwiązać. Oceniający często zwraca uwagę czy dana osoba wykazała się cechą niezwykle ważną w TM Leaders, a mianowicie – poczuciem humoru.
Co zyskasz dzięki tej funkcji: kreatywność, umiejętność przekazywania pochwał oraz krytycznych uwag.

 

Powyżej zamieściłem krótki opis każdej z funkcji, jakie możesz objąć na spotkaniu. Zawarłem także do każdej klika przykładowych korzyści, jakie osiągniesz podejmując się jednej z ról. Tych korzyści jest znacznie więcej i jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów odnośnie każdej z ról, to zapraszam Cię serdecznie na spotkanie Toasmasters Leaders.

Bartosz Gwizdała