Miejsce spotkań

Szkoła Biz PW

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 79
02-008 Warszawa
http://www.biznes.edu.pl/
Spotykamy się w sali 101 na I Piętrze.

Startujemy o 18:15

Zapraszamy!