Grupy robocze

grupy robocze
Z wielu dróg rozwoju, jaką może wybrać członek klubu jest działanie w grupach roboczy.

 

Ilość obowiązków i odpowiedzialność za losy klubu, jaka ciąży na wiceprezesach jest czasami przytłaczająca. Wykonywanie tych wszystkich zadań samemu czasami nie wystarcza. Może to się odbić niekorzystnie na funkcjonowanie klubu.

 

Aby członkowie klubu mieli jak najlepsze warunki do rozwoju i klub rósł w siłę, każdy z wiceprezesów prowadzi swoją grupę roboczą.

 

Członkowie tych grup poznają obowiązki i zadania poszczególnych wiceprezesów. Uczą się pracy w zespole. Poznają zasady funkcjonowania klubu oraz całej organizacji. Mają bardzo duży wpływa na to, co się w tym klubie dzieje. Członkowie grup organizują konkursy mów, dbają o ducha zespołu, organizują akcje PRowe i pracują przy projektach specjalnych.

 

Możesz działać nawet w kilku grupach roboczych na raz lub wybrać tą, w której czujesz się najlepiej.

 

Jeśli chcesz podnosić swoje kompetencje jako lider, to pomoc w pracy wybranej grupy jest strzałem w 10!
Członkowie tych grup bardzo często są wybierani do zarządu przez pozostałych klubowiczów.

 

Grupa robocza ds. edukacji

….

Grupa robocza ds. członkowski

Wiceprezes ds. członkowskich (VPM) ma dwa główne zadania: 1) rekrutację nowych członków oraz 2) dbanie o dotychczasowych członków tak, aby wciąż chcieli aktywnie angażować się w życie klubu. VPM organizuje m.in. spotkania informacyjne dla gości, ceremonie przyjęcia nowych członków, wydarzenia specjalne oraz podejmuje inne inicjatywy niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu członkostwa w klubie.

 

Osoby zaangażowane w pracę komitetu członkowskiego mają szansę nauczyć się zauważać i świadomie kształtować absolutnie kluczowy (i jednocześnie często nieuchwytny) czynnik,  bez którego na dłuższą metę żadne przedsięwzięcie  nie miałoby szans powodzenia: Mianowicie energię oraz ducha  zespołu.

 

VPE Adam de Nisau

Grupa robocza ds. PR

Wiceprezes ds. Public Relations (VPPR) prowadzi działania marketingowe, promocyjne oraz kontaktuje się z mediami. Odpowiada za materiały informacyjne dla członków klubu, treść na stronie www, newsletter oraz koordynuje i inicjuje kampanie PRowe. Dba, aby klub był obecny w prasie, mediach oraz na portalach społecznościowych. To rola dosyć trudna, a jednocześnie niezwykle wdzięczna, gdyż potrafi dać wiele satysfakcji nie tylko w klubie.

 

Członkowie klubu mają możliwość działania w komitecie PR. Jeśli udzielasz się w mediach, na portalach społecznościowych, lubisz robić zdjęcia, poznawać ludzi, umiesz pisać, umiesz czytać, masz pomysł, dzięki któremu o klubie Toastmasters Leaders usłyszą inni, ten komitet jest dla Ciebie.

VPPR Marcin Jabłonowski