Mentor

mento

Po lipcowym TLI 2012 w Krakowie zaczęliśmy wdrażać w naszym klubie program mentoringu. Do koordynowania prac mentorów wybrano kolegę Jerzego Kostowskiego.

 

Mentoring w naszym klubie ma na celu ułatwić nowym członkom i początkującym mówcom przygotować pierwsze przemówienia i dobrze zakorzenić się w klubie.

 

Mentor jest osobą, która ma już wystarczającą wiedzę o klubie, przemawianiu i pełnieniu różnych funkcji. Umie dać informację zwrotną. Ustala potrzeby edukacyjne podopiecznego. Zachęca go do wyznaczenia sobie celów odnośnie terminów wygłaszanych mów i pełnionych ról.

 

Kto może być mentorem? Obecnie obowiązuje zasada, że mentor musi zaliczyć co najmniej 6 projektów z podręcznika Kompetentny mówca. Oczywiście musi też wyrazić chęć bycia mentorem.

 

Lista mentorów jest coraz dłuższa i przedstawia się następująco:

 

 • Adam de Nisau
 • Grzegorz Frątczak
 • Jerzy Gzula
 • Leszek Hryczuk
 • Marcin Jabłonowski
 • Arkadiusz Jaros
 • Michał Kacperowski
 • Jerzy Kostowski
 • Waldemar Razik
 • Artur Sójka
 • Grzegorz Turniak
 • Patrycja Załug

 

Mentorzy prezentowani są na pierwszym spotkaniu klubu w danym miesiącu. W ten sposób nowi członkowie lub ci, którzy zdecydują się na mentora, wiedzą, jakie osoby są do ich dyspozycji. Sposób współpracy zależy od ustaleń między mentorem a osobą mentorowaną. Mentorów można zmieniać w zależności od swoich potrzeb.

 

W klubie zachęcamy nowych członków, aby przynajmniej trzy pierwsze projekty zrealizowali we współpracy z mentorem.

 

Mentor ma być dobrym duchem dla swojego podopiecznego. Jego przewodnikiem w świecie Toastmasters.