Kompetentny mówca

cc

Mamy przemawianie pod kontrolą

Członkowie Toastmasters International, którzy chcą skoncentrować się na umiejętności komunikowania się, zaczynają od podręcznika Competent Communication (Kompetentne przemawianie). Jest on częścią New Member Kit – pakietu dla nowego członka otrzymywanego pocztą z U.S.A. Po ukończeniu tego podręcznika, mogą oni przejść do podręczników z Advanced Communication Series (serii Przemówienia zaawansowane).

Podręcznik Kompetentne przemawianie

Dziesięć projektów w tym podręcznikupomoże Ci stopniowo, krok po kroku, rozwinąć Twoje umiejętności przemawiania. Kiedy zrealizujesz wszystkie te projekty, masz prawo do otrzymania tytułu Competent Communicator (Kompetentnego Mówcy), w skrócie CC. W tym celu należy wypełnić Competent Communicator (CC) Award Application (wniosek o przyznanie tytułu Kompetentnego mówcy), który znajduje się na stronach 84-85 Twojego podręcznika Competent Communication. Następnie poproś Wiceprezesa ds. kształcenia Twojego Klubu o złożenie Twojego wniosku online do World Headquarters (Głównej Siedziby Toastmasters International). Otrzymasz stamtąd certyfikat Kompetentnego Mówcy. Jeśli to jest Twój pierwszy tytuł, otrzymasz równiez bezpłatnie dwa wybrane przez Ciebie podręczniki z serii Przemówienia zaawansowane. Oto tytuły i cele projektów z podręcznika Kompetentne przemawianie:

 

 

1. Przełamanie lodów

• Rozpocznij przemawianie przed publicznością

• Odkryj te umiejętności komunikowania się, które już posiadasz i te, które wymagają pracy

• Przedstaw siebie swoim koleżankom i kolegom z Klubu i opowiedz o swojej historii, zainteresowaniach i ambicjach.

Czas: od czterech do sześciu minut

 

2. Zorganizuj swoje przemówienie

• Wybierz odpowiedni schemat organizacyjny przemówienia, który pozwoli Twoim słuchaczom łatwo je śledzić i rozumieć

• Spraw, aby Twoje przesłanie było jasne, dobierając wspierające je materiały tak, aby bezpośrednio się do niego odnosiły

• Zastosuj odpowiednie przejścia pomiędzy kolejnymi myślami

• Przygotuj mocny wstęp i zakończenie.

Czas: od pięciu do siedmiu minut

 

3. Miej na uwadze cel

• Wybierz temat przemówienia i określ jego cel ogólny i szczegółowy

• Zorganizuj przemówienie w taki sposób, aby jak najpełniej osiągnąć te cele

• Zapewnij to, że wstęp, rozwinięcie i zakończenie służą Twoim celom

• Bądź szczery i przekonujący, a także kontroluj nerwowość, którą możesz czuć

• Postaraj się nie korzystać z notatek.

Czas: od pięciu do siedmiu minut

 

4. Jak to powiedzieć

• Dobierz odpowiednie słowa i strukturę zdań w taki sposób, by przekazać swoje myśli jasno, precyzyjnie i obrazowo

• Użyj figur retorycznych, aby zaakcentować i wzmocnić przekaz

• Wyeliminuj żargon i zbędne słowa. Zadbaj o poprawną gramatykę.

Czas: od pięciu do siedmiu minut

 

5. Twoje ciało mówi

• Zastosuj odpowiednią postawę, ruch, gesty, mimikę i kontakt wzrokowy, aby jak najlepiej wyrazić swój przekaz i osiągnąć cel swojego przemówienia

• Spraw, aby Twoja mowa ciała była swobodna i naturalna.

Czas: od pięciu do siedmiu minut

 

6. Modulacja głosu

• Używaj głośności i wysokości głosu, tempa oraz barwy, aby odzwierciedlić swoje przesłanie, dodać mu znaczenia i uczynić je bardziej interesującym

• Stosuj pauzy, aby wzmocnić przekaz

• Płynnie i naturalnie wykorzystuj modulowanie głosu.

Czas: od pięciu do siedmiu minut

 

7. Zbadaj swój temat

• Zbierz informacje na wybrany temat z różnych źródeł

• Starannie wesprzyj swoje tezy i opinie konkretnymi faktami, przykładami i ilustracjami, zgromadzonymi w trakcie poszukiwań.

Czas: od pięciu do siedmiu minut

 

8. Posługuj się swobodnie pomocami wizualnymi

• Wybierz pomoce wizualne, które są odpowiednie dla Twojego przekazu i publiczności

• Użyj pomocy wizualnych prawidłowo, ze swobodą i pewnością siebie.

Czas: od pięciu do siedmiu minut

 

9. Przekonuj z mocą

• Przekonaj słuchaczy do przyjęcia Twojego punktu widzenia lub pomysłów lub do podjęcia jakichś działań

• Odwołaj się do zainteresowań publiczności

• Wykorzystaj logikę i emocje dla wsparcia swojego stanowiska

• Unikaj korzystania z notatek.

Czas: od pięciu do siedmiu minut

 

10. Zainspiruj swoich słuchaczy

• Zainspiruj słuchaczy poprzez odwołanie się do szlachetnych pobudek i wezwij ich do wzmocnienia przekonań lub większych osiągnięć

• Odwołaj się do potrzeb i emocji publiczności przy pomocy historii, anegdot i cytatów w celu zwiększenia dramatyzmu

• Unikaj korzystania z notatek.

Czas: od ośmiu do dziesięciu minut