Obietnica

obietnica

OBIETNICA TOASTMASTERA

Jako członek Toastmasters International i mojego klubu, obiecuję:

• Uczęszczać regularnie na spotkania;

• Przygotowywać wszystkie moje przemowy i projekty liderskie najlepiej jak potrafię, opierając się na projektach z podręczników Kompetentny Mówca, Zaawansowany Kompetentny Mówca czy Kompetentny Lider;

• Przygotowywać się i pełnić rolę na spotkaniach;

• Dostarczać klubowiczom pomocnych i konstruktywnych ocen;

• Pomagać utrzymać pozytywną i przyjacielską atmosferę konieczną do wspólnej nauki i rozwoju;

• Przyjąć rolę członka zarządu, jeżeli zajdzie taka potrzeba;

• Traktować innych członków i naszych gości z szacunkiem i uprzejmością;

• Przyprowadzać gości na spotkania, aby mogli zobaczyć jakie korzyści daje członkostwo w Toastmasters;

• Stosować się do wskazówek i zasad wszystkich programów edukacyjnych i promocyjnych Toastmasters;

• Utrzymywać wysokie i szczere standardy etyczne podczas pełnienia wszystkich aktywności klubowych.