Misja

promise

MISJĄ KLUBU TOASTMASTERS

jest stworzenie wspierającego i pozytywnego środowiska nauki, w której każdy członek ma możliwość rozwijania umiejętności komuniacji i pracy w grupie, co z kolei sprzyja rozwojowi pewności siebie i rozwojowi osobistemu.

Bycie Toastmasterem znaczy znacznie więcej niż tylko zobowiązanie do własnego rozwoju. Wszyscy którzy wstępują do klubu Toastmasters podejmują rówież zobowiązanie wobec klubu, jego członków i organizacji jako całości.