Toastmasters Leaders

Misją klubów Toastmasters International jest stworzenie środowiska do nauki w pozytywnej atmosferze wzajemnego wsparcia, w której każdy członek klubu ma możliwości rozwijania sztuki komunikowania się i umiejętności przywódczych, co w efekcie wzmaga wiarę w siebie i rozwój osobowy.


Na dzień 18 września 2012 roku w Polsce istniało 21 klubów Toastmasters International – siedem anglojęzycznych, dwanaście polskojęzycznych, jeden niemieckojęzyczny i jeden mieszany polsko- i anglojęzyczny. Jest to kropla w morzu potrzeb na typ kształcenia, który te kluby oferują.

 Toastmasters Leaders jest jednym z dwóch klubów polskojęzycznych w Warszawie. Zapraszamy Cię serdecznie na nasze spotkania i do dołączenia do grona naszych członków. Na dzień 18 września 2012 roku mamy ich aż 52!

 Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony na facebook: http://www.facebook.com/ToastmastersLeaders

Comments are closed.